Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad realization do češtiny

realization = uskutečnění; realizace (uskutečnění); poznání; uvědomění si; zpeněžení; zachycení skutečnosti; prodej; představa; realizační; pochopení; zobchodování (majetku); chápání; obraz; uvědomění; uvědomit si
principle realization = realizační princip; moment realizace;

Příklady překladu slova "realization" z webu:

Realization dawned.  Najednou pochopili.
A realization began to dawn.  Začalo mi svítat.
Nor could even that realization stop me.  Ale ani toto poznání mě nezastavilo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrealize   really   realm   reamer   rear end   rear panel   rear view   rearing