Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad readout do češtiny

readout = výstup; přečtená hodnota (na přístroji); odečet; indikace; údaj přístroje; čte
bidirectional readout = obousměrná indikace; plus-minusová indikace;

Příklady překladu slova "readout" z webu:

Got a readout chipped into my optic nerve.  Displej mám připojenej na optickej nerv.
The radar gun readout said 83.  Měřidlo radaru ukázalo 83.
The steward was attaching readout trodes to his wrist and left ear.  Steward mu připevňoval komunikační trody k zápěstí a levému uchu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorready   ready condition   ready for   reagent   real estate   real terms   reality   realization