Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad ranks do češtiny

ranks = mužstvo; řady (skupina osob); prohledat
close the ranks = srazit řady;
join the ranks = připojit se k mužstvu;

Příklady překladu slova "ranks" z webu:

The ranks could never stay closed.  Vojáci by nedokázali sevřené řady udržet.
The men broke ranks and ran to the priest, pounding him on the back.  Muži vybíhali z řad, utíkali k mnichovi a poplácávali ho po zádech.
It tumbled through the ranks until it came to rest against a rock.  Poskakovala mezi vojáky, až se zarazila o kámen.
Upon their release they joined the ranks of heroin addicts.  Ve vězení si vypěs­tovala návyk na heroin.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorransom   rapport   raspatory   rate of exchange   rated   rates   rather   rating