Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad rally do češtiny

rally = rally; shromáždění; zotavení (o trhu); shromáždit (znovu); vzchopit se; uzdravit se; sebrat se; sjezd (slet); shromáždit se (znovu); sebrat znovu; sebrat se znovu; manifestovat; znovuuspořádání poraženého vojska; rychlá výměna míčů (např. v tenise)
peace rally = mírová demonstrace; mírová manifestace;

Příklady překladu slova "rally" z webu:

It's rally around the leader time.  Semkne se kolem svého vůdce.
I shall rally wizardry.  Vyhladím mágstvo!
We're having a rally before and a march afterward.  Začne to shromážděním a skoněí průvodem.
Surely the barons would rally to him against the invaders.  Baroni mu jistě pomohou v boji proti útočníkům.
Only one more man made it to the rally point.  Ke shromaždišti se dostal jen ještě jeden.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrammer   random   range   rank with   ranked   ranking   ranks   ransom