Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad raising do češtiny

raising = pěstování; zvyšování; zvyšující; těžba; zvýšený; počesávání; zvedání; dovrchní ražení; budování; ražení; chov; budující; inkasující; smeknutí; zvýšení; stavění; zdvižení; vztyčení; založení; vyvýšení; postavení; kvasnice; zdvihání; nadstavba; rozinky
fire raising = zakládání požárů; žhářství;
house raising = stavba domu svépomocí; svépomocná výstavba;

Příklady překladu slova "raising" z webu:

Raising wantons?  Choval hurisky?
And raising into me to boot.  A přihazuješ mi jen tak pro zábavu.
She wasn't raising a cloud of dust behind her.  Prach se za ní nezvedal.
Cheers, she said, raising her glass.  Pozvedla sklenici.
The officer walked forward, raising a hand to halt his soldiers.  Důstojník popošel dopředu a zvedl ruku, aby své vojáky zastavil.
She moved beneath his hand, raising her body to his touch.  Pohybovala se pod jeho rukou, zdvihala tělo vstříc jeho dotekům.
She grunted as she leaned back, raising the animal.  Zabrala dozadu, až námahou zasténala, a zvíře nadzvedla.
I won't waste your time, said he, raising himself upon the sofa.  Nebudu vás připravovat o čas, řekl a nadzvedl se na pohovce.
Also, in case you don't know it, you're raising your voice.  Pokud ti to není známo, už pomalu křič.
His lesson finished, he leaned back in his chair, raising his glass.  Jeho přednáška skončila, opřel se znovu o židli a pozvedl sklenku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrally   rammer   random   range   rank with   ranked   ranking   ranks