Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad radiation do češtiny

radiation = záření; radiace; sálání; radiační; vysílání; záře; zaměření měřickým bodem; vyzařování; ozařovací; ozařování; emise; ozáření; absorpce záření
annihilation radiation = anihilační záření; ničivé záření; pronikavé záření;
backward radiation = zpětné vyzařování; vyzařování dozadu;
calorific radiation = tepelná záření; sálání; tepelné záření;
hard radiation = pronikavé záření; tvrdé záření;

Příklady překladu slova "radiation" z webu:

Radiation alarm in the heatexchange room!  Radiační poplach ve výměníkové stanici!
The radiation counter was still clicking.  Měřič radiace pořád cvakal.
The original radiation intensity of the mass was known.  Původní intenzitu záření jsme znali.
First check the radiation instruments themselves.  Nejprve zkontrolujte měřicí přístroje samotné.
The same thing applies to radiation at least all the kinds we know.  Totéž se týká záření aspoň všech těch druhů, které dosud známe.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorradiation pattern   radiator   radical   radio   radio beacon   radio station   radioactivity   radiocommunication