Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad radar do češtiny

radar = radiolokační (týkající se radiolokace); radarové zařízení; radiolokační; radiolokační maják
airborne radar = letounový radiolokátor (palubní); palubní radar;
anti-collision radar = protisrážkový radiolokátor; protisrážkový radar;
approach radar = přibližovací radiolokátor; přibližovací radar;
guidance radar = naváděcí radiolokátor;

Příklady překladu slova "radar" z webu:

Radar isn't turning.  Radar se neotáčí.
The radar gun readout said 83.  Měřidlo radaru ukázalo 83.
How's the radar look?  Jak to vypadá na radaru?
Wegener flipped the radar off and stood back up.  Wegener vypnul radar a zase vstal.
We have him in radar contact.  Máme je na radaru.
The pervading tone in the radar room was calm.  V radarové stanici převládal klid.
Keith nodded as he left the radar room.  Keith přikývl a vyšel z radarové stanice.
He must go back soon to the radar room.  Brzy se musí vrátit do radarově stanice.
The sailor who had been staring at the radar screen stood there.  Stál tam námořník, který předtím pozoroval radar.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorradial   radiation   radiation pattern   radiator   radical   radio   radio beacon   radio station