Nainstalujte si:
       

Překlad racing


racing = závodění; závodní; běh o závod; dostihy; proběhnutí; dostihový sport; závodní sport; dostihový; závodící; nabírání rychlosti; závodní automobil
horse racing = koňské dostihy; dostihy;
motor racing = automobilová soutěž; automobilové závody;
motor-vehicle racing = automobilový sport; automobilová soutěž;
road racing = silniční závody; silniční závodní sport; soutěže sériových automobilů;

Překlad racing z webu:
Racing and stopping.  Pluje rychle a pak zastaví.
Everybody is racing against milestones.  Všichni se řítí od milníku k milníku.
His mind was racing furiously.  Horečnatě přemýšlel.
We have our horse racing — you've the tables.  My máme svoje dostihy - vy stoly.
The man ruffled through a racing tipsheet.  Muž zalistoval ve startovní listině s typy.
Sophie cursed under her breath and kept racing toward it.  Sophie tiše zaklela a pokračovala v jízdě.
He then left in a rush, his minions racing behind.  Pak kvapně odešel a jeho nohsledové pádili za ním.
I'm not hungry yet, he said, still reading the racing form.  Nemám ještě hlad, odvětil, oči upřené na dostihový program.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorracing track   racked   racket   radar   radial   radiation   radiation pattern   radiator