Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad racial do češtiny

racial = rasový; národnostní; plemenný; kmenový; rasově motivované násilí

Příklady překladu slova "racial" z webu:

Racial memory.  No, částečně.
It's probably part of the racial consciousness or something.  Je to pravděpodobně jakási součást lidské příčetnosti.
Even in primitive worlds it persists in racial memories.  Dokonce i v primitivních světech přetrvává v rasové paměti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorracing   racing track   racked   racket   radar   radial   radiation   radiation pattern