Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad quorum do češtiny

quorum = kvorum (nejnižší počet hlasů / hlasujících); minimum přítomných k usnášení; potřebný počet osob k hlasování; quorum; usnášeníschopnost; kvóta (stanovený počet)
form a quorum = být schopným usnášet;
lack a quorum = nebýt schopný usnášet se;
quota   quotation   quote   quotes   quotient   racial   racing   racing track