Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad quiet do češtiny

quiet = klidný; klid; ztichnout; ticho; v klidu; nerušený; tichý; mírný; osamělý; zdrženlivý; nevtíravý; pokoj (klid); uklidnit; utišit; decentní; tišit; pokojnost; pokojný; uklidňovat se; nehlučný; nechat ustát; skromný; spokojit; spokojený; zticha; mlčenlivý
be quiet = být zticha; mlčet;
keep quiet = mlčet; být zticha; nehlučet; nestěžovat si; umlčet; upokojit; uspokojit; utišit; zachovávat tajemství; dej pokoj; chovat se tiše; uchovat v tajnosti; do be quiet = buď zticha;
on the quiet = diskrétně;

Příklady překladu slova "quiet" z webu:

Quiet ship.  Všechno zastaveno.
A quiet one.  Ptám se tě...
I kept quiet about it.  Nemluvila jsem o tom.
The battlefield was quiet now;  Bojiště již ztichlo;
It had been a quiet night.  To se ale mělo změnit.
You want to keep it quiet now, sir?  Byl byste teď zticha, pane?
Mark followed him outside, into the quiet hallway.  Mark ho následoval.
She let it out in a long, quiet sigh of relief.  Dlouze vydechla úlevou.
Do let's go somewhere where we can sit quiet for a bit!  Pojďme někam, kde si budeme moct chvilku klidně posedět.
It was small and it was here in a quiet room.  Bylo to malé a bylo to tady, v tiché, klidné místnosti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorquietus   quilt   quite   quits   quitting   quoin   quorum   quota