Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad quick do češtiny

quick = rychlý; rychle; bystrý; pohotový; vnímavý; čilý; živý (čilý ap., přen.); spěšný; mrštný; prudký (povaha, oheň ap.); živé (maso); čiperný; svěží; hbitý; kvapný; ukvapený; ostrý; rázný; připravený; okamžitý; citlivé místo; živé maso; rudonosný; zrychlený
be quick = být rychlý; pospíšit si;

Příklady překladu slova "quick" z webu:

Quick boy.  Bystrý chlapec.
A quick sip.  Rychlý doušek.
And be quick about it.  A rychle.
PJ took a quick sip.  PJ rychle upil.
After you've had a quick lesson.  Až po tvé lekci.
It was a time for quick decisions.  Bylo nutné se rychle rozhodnout.
Now up with you, and be quick about it.  Ale teď rychle do lodi.
She spread her fingers and made a quick inventory.  Roztáhla prsty a udělala bleskovou inventuru.
Niun was a man of keen mind, of quick reflexes.  Niun byl muž bystrého rozumu a rychlých reflexů.
I handed it to her, and she took a quick look.  Podal jsem jí ho a ona se do něj dlouze zadívala.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorquiet   quietus   quilt   quite   quits   quitting   quoin   quorum