Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad queried do češtiny

queried = dotazoval se; zeptal se; dotazovaný; žernov
be queried = být dotazován; být zpochybňován;

Příklady překladu slova "queried" z webu:

Shannon queried in feigned amazement.  Shannon se mírně podivil.
Saber, he queried the warship, is your system mockup accurate?  Saber, dotazoval se válečné lodi, je váš systémový přehled přesný?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorquest   question   questioning   queue   quick   quiet   quietus   quilt