Nainstalujte si:
       

Překlad queried


queried = dotazoval se; zeptal se; dotazovaný; žernov
be queried = být dotazován; být zpochybňován;

Překlad queried z webu:
Shannon queried in feigned amazement.  Shannon se mírně podivil.
Saber, he queried the warship, is your system mockup accurate?  Saber, dotazoval se válečné lodi, je váš systémový přehled přesný?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



quest   question   questioning   queue   quick   quiet   quietus   quilt