Nainstalujte si:
       

Překlad quarrel


quarrel = hádka; hádat se; pohádat se; spor; svár (hádka); svářit se (hádat se); znesvářit se (pohádat se); mít něco (proti); rozepře; stížnost; rozpor; přít se; neshodnout se; pře; rozladění; vadit se; kamenické dláto; sklenářský diamant; rozhněvání; hrdlovat se
pick a quarrel = vyvolat hádku;

Překlad quarrel z webu:
The quarrel was my fault.  Tu hádku jsem zavinila já.
My one quarrel is with words.  Mám námitky pouze proti slovům.
What was the quarrel about?  Kvůli čemu byla ta hádka?
Are we going to quarrel about things that may not be changed?  Budeme se snad přít o věcech, které nemůžeme změnit?
I am not going to quarrel with you.  Nebudu se s tebou hádat.
Soldier to soldier he had no quarrel with them.  Jako voják proti nepřátelským vojákům nic neměl, válka je válka.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorquarter   quarter vent   quarter window   quarter-wave   quarters   quartet   queer   quenching