Nainstalujte si:
       

Překlad quantum


quantum = množství; kvantový; velikost; kvantum (množství); quantum; kvantita; kvantový čitač
energy quantum = množství energie; kvantum energie;
time quantum = časový interval; časové kvantum;

Překlad quantum z webu:
No, quantum effects.  Ne, spíše kvantový efekt.
There's a lot of quantum involved.  Je v tom velké množství kvantové mechaniky.
That would be too much of a quantum jump:  To by byl opravdový kvantový skok.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorquarrel   quarter   quarter vent   quarter window   quarter-wave   quarters   quartet   queer