Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad pyrophosphate do češtiny

pyrophosphate = pyrofosforečnan; dvojfosforečnan; pyrofosfát; difosfát; pyrofosforitan
sodium pyrophosphate = tetrafosfát sodný; difosforečnan sodný;
pyrosulphate   quadric   quadripole   qualification   qualify   quality   quality control   qualmish