Nainstalujte si:
       

Překlad pyrite


pyrite = kyz železný; pyrit; kyz
burnt pyrite = kyzové výpalky; pyritové výpalky;
pyrolysis   pyrometer   pyrophosphate   pyrosulphate   quadric   quadripole   qualification   qualify