Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad put on do češtiny

put on = nasadit; inscenovat (uvést na scénu); obléct; navléct; obout; nastrojit (tvář); přibrat; přidat; přisadit si (na koně); uvést (na scénu); sehrát (přen.); uložit; uštědřit; tyranizovat; zapřáhnout (do práce); zavést (spoj); vyvinout (tlak ap.); uplatnit
his modesty is all put on = jeho skromnost je předstíraná;

Příklady překladu slova "put on" z webu:

Put on your boogie shoes.  Práce není.
He's put on a lot of weight.  Hodně přibral.
Next he put on his gloves.  Pak si navlékl rukavice.
Niun shrugged, and put on his veil.  Niun pokrčil rameny a zahalil se závojem.
What was it you put on that chair near the window?  Co jste položil na to křeslo u okna?
Those of importance we will put on one side;  Ty důležité položíme na jednu stranu;
Only then did he turn and put on a smile for her.  Až pak se otočil a usmál se.
So he had no company name to put on the form.  Takže na formulář neuvedl žádné jméno firmy.
It was one of those stickers that companies put on their inventory.  Firemní inventarizační nálepka.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorput to   put to death   putty   puzzled   pyramid   pyrite   pyrolysis   pyrometer