Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad pushful; pushingness; pusillanimity do češtiny


pushful = podnikavý, energický, agilní, příliš se vnucující, dotěrný, neodbytný, vlezlý

pushingness = agilnost, horlivost, průbojnost, iniciativa, drzost, neodbytnost, dotěrnost, vlezlost

pusillanimity = nerozhodnost, ustrašenost, nestatečnost, neodvážnost, malomyslnost, skleslost, zbabělost


Next: pusillanimous; pusillanimousness; puss    reflux; reformation; reformatory; refractory