Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad pushed do češtiny

pushed = tlačil (4. p.); tlačen (4. p.); odstrčený
be pushed = být tlačen; mít napilno; být chudý;

Příklady překladu slova "pushed" z webu:

Pushed back, you say?  Zatlačili, říkáš?
She pushed a button.  Stiskla tlačítko.
He had pushed too far.  Zašel příliš daleko.
They must have pushed on.  Museli jet dál.
He reached out and pushed it open.  Natáhl ruku a rozrazil je.
The door to the room pushed open a few inches.  Dveře do místnosti se pootevřely.
He tapped at the door then pushed the latch.  Zaklepal na dveře a otevřel.
I pivoted, stuck out both hands, and pushed her.  Obrátil jsem se, vytrčil obě ruce a strčil do ní.
A nurse knocked on the door as she pushed it open.  Ozvalo se zaklepání a vešla sestřička.
The stick bounced up and down as he was pushed forward.  Hůlka se pohnula nahoru a dolů, jak byla postrčena kupředu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpusher   pushing   pushy   pussy   put in   put on   put to   put to death