Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad pursue; pursuer; pursy; purulent do češtiny


pursue = zabývat se (7. p.), stíhat (pronásledovat), provozovat, usilovat o (4. p.), hnát se, pokračovat, pěstovat, provádět (soustavně), vyvíjet (činnost), běžet, držet se (2. p.), hnát

pursuer = sledovatel, pěstitel, žalobce, stíhač, stěžovatel, pronásledovatelský, stihatel, provozovatel, pokračovatel

pursy = tělnatý, otylý, zadýchávající se, dušný, krátkodechý, tlustý, sešpulený, stáhnutý, obklopený vráskami, bohatý, nadutý, nafoukaný


Next: purvey; purveyance; purveyor; purview    refiner; refit; reflect