Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad purr; pursiness; pursuable; pursuance do češtiny


purr = vrnět, předení (kočičí), vrnění, pobrukování, hučet, broukat si, broukání, hučení, vrčet (o kočce ap.)

pursiness = zadýchanost, dušnost, krátkodechost, nadutost, nafoukanost, tělnatost, tloušťka

pursuable = stíhaný, konatelný, provozovatelný, co lze dělat, proveditelný, uskutečnitelný, v čem lze pokračovat, sledovatelný, z čeho si lze hledět, o co se zle snažit, čemu se lze věnovat, o co se lze snažit


Next: pursue; pursuer; pursy; purulent    references; referendary; refilling; refine