Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad purl; purport; purposeful; purposeless do češtiny


purl = lemovka, lem, zurčet (bublat), bublat, bublání, zurčení (bublání), porta (obruba), smyčkování, obroubit portou (obrubou), kotrmelec, pád, překotit

purport = smysl (řeči, dokumentu), obsah (řeči, dokumentu), účel, mít smysl (o řeči, dokumentu), znamenat, značit, chtít, zjevný význam, zjevný smysl, záměr, vyznívat jako, mít význam

purposeful = záměrný, směřující k cíli, cílevědomý, úmyslný, funkční, účelný, smysluplný, účelnost


Next: purr; pursiness; pursuable; pursuance    reeve; refectory; refer; referee