Nainstalujte si:
       

Překlad purchase


purchase = koupit; nákup; koupě; kupování; nakoupit; nabytí (majetku osobním zásahem, prací); výnos půdy (roční); fortel; páka (aj.); kladka (aj.); záběr (mechanicky); vykoupit si; zdvihnout (kotvu rumpálem, námoř.); kup; výhoda; vlivné postavení; kladkostroj
account purchase = nákupní účet; účet nákupu;
accounting purchase = nákupní účet; účet nákupů;
closing purchase = závěrečná koupě; závěrečný nákup;
compulsory purchase = povinný prodej; vyvlastnění;
contingent purchase = nahodilá koupě; na splátky;

Překlad purchase z webu:
They will purchase the shares on my behalf.  Ti nakoupí akcie mýiii jménem.
Pay cash and take the purchase away with you.  Plať hotově a hned si to vezmi s sebou.
He used a credit card to purchase a railway ticket.  Použil kreditní karty k nákupu železniční jízdenky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpurchaser   purge   purification   purler   purple   purpose   purposes   purse