Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad pulse do češtiny

pulse = puls; pulsovat; luštěnina; luštěniny; chod; vysílat; běh; rytmus; vydávat; pulz; impulz; impuls; tep; pulsový; impulzní; impulsní; impulsový; impulsovat; pulzovat; impulsní zesilovač
actuating pulse = budicí impulz; ovládací impulz; ovládací impuls;
blanking pulse = zhášecí zatemňovací impulz; zatemňovací impulz;
break pulse = rozpínací impulz; přerušovací impulz;
carrier pulse = nosný impulz; impulz nosné vlny; nabíjecí impuls;

Příklady překladu slova "pulse" z webu:

Pulse eightyfive.  Pulz 85.
Harlan's pulse quickened.  Harlanovi se zrychlil puls.
Spill bergen's pulse was weak.  Spill­bergenův tep byl slabý.
It seemed to pulse in her hand.  Zdálo se, že jí pulzuje v ruce.
Ryan checked for a pulse at the neck.  Ryan zkusil pulz na krku.
Knew about the emps, magnetic pulse weapons.  Věděli o empíčkách, magnetických pulzních zbraních.
Fink's heart was laboring and his pulse had tripled.  Finkovi se rozbušilo srdce a pulz se mu trojnásobně zrychlil.
The mangled lips parted in a last, susurating pulse of air.  Potrhané rty se oddělily v posledním, ševelivem závanu vzduchu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpumping   punch   puncture   pungent   punishment   punty   pupil   puppet