Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad public do češtiny

public = veřejný; obecní; státní; návštěvníci; obec (veřejnost); obecenstvo; publikum; obecný; městský; univerzitní; lid; národ; stát; čtenáři; všeobecně známý; sdílený; laický (US); společenský; veřejněprávní; veřejnozaměstnanecký; společný; veřejnoprávní
general public = široká veřejnost; veřejný; všeobecná veřejnost;
in public = na veřejnosti; veřejně; před lidmi;
make public = uveřejnit; rozhlásit (zveřejnit); zveřejnit; zveřejňovat;
notary public = notář (úřední); veřejný notář; spotřebitelé;

Příklady překladu slova "public" z webu:

Public enemies.  Veřejný nepřítel.
A public lie!  Do nebe volající lež!
A very public place.  To je příliš veřejné místo.
Is this a public hangar?  Je to veřejný hangár?
I will, at my public lecture.  Což udělám na své veřejné přednášce.
He's a dire threat to public safety!  Je to hrozba veřejné bezpečnosti!
How do you like being a public figure, now?  Jak se vám líbí, že jste se stal veřejnou postavou?
She wasn't one to kiss in so public a place.  Nebyla někdo, kdo by se na takhle veřejném místě líbal.
But you can't make the law into a public spectacle.  Ale nelze proměňovat zákon ve veřejné divadlo.
He preferred to meet the little man in a public place.  Dával přednost tomu, aby se s mužíkem setkal na ve­řejnosti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpublic auction   public tender   publication   publicist   publicity   publisher   publishing   pudding