Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad proximate; prudence; prudent; prudish do češtiny


proximate = bezprostřední, přibližný, přímý, primární, blízký, velmi blízký, přiblížit, přiblížit se

prudence = prozíravost, chytrost, moudrost, rozvážnost, rozšafnost, rozumnost

prudent = moudrý, opatrný, chytrý, rozšafný, rozvážný, prozíravý, obezřelý, uvážlivý, obezřetný, promyšlený (odpověď), uvážený

prudish = pruderní, puritánský, stydlivý (přepjatě, nemístně), projevující pruderii, zdráhavý, upejpavý, umravněný


Next: prune; pruning; prurient; Prussian    recollection; recompense; reconcile