Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad provost; prow; prowess; prowl do češtiny


provost = probošt, děkan, děkanský, polní četník, představený, přednosta

prow = příď, koráb, špička, příďový, hruď

prowess = vynikající výkon, statečnost, hrdinství, zručnost, dovednost, zdatnost, srdnatost

prowl = být na lovu, číhat na (kořist ap.), krást se, slídit po (kořisti), chodit křížem krážem, potulovat se, toulat se, lov, číhaná, plížit se, potloukat se, hledat zbraň


Next: proximate; prudence; prudent; prudish    recognizance; recognize; recognized; recollect