Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad proviso do češtiny

proviso = podmínka; výhrada; výminka; výhradový; klauzule; výjezdní doložka; výjimka; výhrada zpětného převodu
proximity   proximity switch   proxy   psychology   public   public auction   public tender   publication