Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad providing do češtiny

providing = poskytující (3.p., 4. p.); poskytování (3. p., 4. p.); za předpokladu, že; za předpokladu; pod podmínkou; s podmínkou; hradící (finančně); skýtající; poskytnutí (2. p.); jestliže; s výhradou; za předpokladu, že
by providing = poskytováním (2. p.); tím, že poskytuje (4. p.);

Příklady překladu slova "providing" z webu:

Providing the annual general meeting confirms the appointment.  V případě, že výroční zasedání potvrdí tvé jmenování.
Yes, providing it's possible for me to leave here.  Ano, za předpokladu, že se odsud hudu moci vzdálit.
I agreed, providing it was within forty days.  Svolil jsem s tím, že tam zůstane nej­výš čtyřicet dní.
I don't know why they bothered providing seats.  Nechápu, k čemu tam vlastně dělali sedadla.
I will advise them it is necessary providing you assure me it is.  Doporučím to, když mě ujistíš, že to je nutné.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorproving   provision   provisions   proviso   proximity   proximity switch   proxy   psychology