Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad provided by law do češtiny

provided by law = stanovený zákonem; předepsaný; předepsaný zákonem; stanoveno zákonem; za předpokladu, že
as provided by law = zákonem stanovený;
providence   provider   providing   proving   provision   provisions   proviso   proximity