Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad proposal do češtiny

proposal = návrh; nabídka; nabídka k sňatku; navrhovaný; nabídnutí k sňatku; podání; stavební nabídka; návrh na vydání
carry a proposal = uskutečnit;
make a proposal = navrhnout; agree to a proposal = souhlasit s návrhem;

Příklady překladu slova "proposal" z webu:

My proposal for you is simple:  Můj návrh je jednoduchý:
Yet their proposal still took him by surprise.  Přesto nad jejich návrhem užasl.
What sort of proposal is that to make a man?  Jak mi můžete podobný návrh vůbec předložit?
Then you accept our proposal as it stands?  Takže přijímáte náš návrh tak jak je?
Are you agreeing to our proposal today?  Souhlasíš s naším dnešním návrhem?
I was surprised that you didn't take my proposal more seriously.  Překvapilo mě, že jste můj návrh nevzal vážněji.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorproprietor   proprietorship   props   propshaft   propulsion   prosecute   prosecuted   prosecution