Nainstalujte si:
       

Překlad propagation


propagation = propagace; rozmnožování; pomnožování; množení; šíření; propagování; přenášení; růst; rozšiřování; kultivace; pěstování; propagační; rozmnožení; propagační činnost; plemenění; propaganda; rozplozování; činitel šíření
bud propagation = rozmnožování očky; množení z pupenů;
crack propagation = šíření trhliny; síření trhlin;
straight-line propagation = přímé šíření; přímočaré šíření;
propellant   propeller   propeller shaft   proper   properly   properties   property   property tax