Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad propaganda do češtiny

propaganda = propaganda (nábor); propagace; nábor; reklama; šeptanda; propagandistický; propagační činnost; propagační; inzerování; agitace; propagandista (náborář)
national propaganda = celostátní propaganda; celostátní propagování;

Příklady překladu slova "propaganda" z webu:

The propaganda and bloodshed had worked.  Propaganda a krveprolití slavily úspěch.
Heavy on propaganda and low on content.  Těžká propaganda a obsah mizivý.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpropagation   propellant   propeller   propeller shaft   proper   properly   properties   property