Nainstalujte si:
       

Překlad profession


profession = profese; vyznání; prohlášení; projev; ujištění; povolání (vyšší); hlásání; stav (profese, cech); řeholní slib; náboženství; prohlašování; učitelství; víra; praxe; svobodné povolání; svědectví; příslušníci stejného povolání; tvrzení; ujišťování; profesní
by profession = povoláním (vyšším); zaměstnáním;
learned profession = učené povolání; učená profese;
legal profession = advokacie; právnictví; právnické povolání; právnická profese;
nursing profession = ošetřovatelské povolání; povoláním účetní;

Překlad profession z webu:
Our mutual profession carries risks, does it not?  Profese nás obou s sebou nese rizika, ne?
Ray had a profession and could take care of himself.  Ray měl svou práci a dokázal se o sebe postarat.
You're in a 'troubleheavy' profession anyway.  Rozhodně nemáš pohodové zaměstnání.
He didn't know what his profession was.  Nevěděl, co vlastně je jeho profesí.
To me, it's the most important profession in the world.  Pro mě je to nejdůležitější povolání na světě.
Besides, a soldier's passport would have his profession on it.  Kromě toho, voják by měl v pase uvedené své povolání.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprofessor   proficiency   profile   profit   profit margin   profitable   profits   profusion