Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad productive do češtiny

productive = produktivní (též výnosný); výrobní; úrodný; výnosný (též úrodný); plodný (úrodný); tvůrčí; tvořivý; vydatný; výkonný; užitečný; úživný; rentabilní; produktivní oblast

Příklady překladu slova "productive" z webu:

It looked peaceful and productive and there was no one in sight.  Přehrada vypadala výkonně a mírumilovně a nikde ani živáčka.
A healthy lawyer is a productive lawyer.  Zdravý práv­ník je výkonný právník.
No doubt her day had been far more productive than mine.  Nedalo se pochybovat, že její den byl daleko produktivnější než můj.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprofession   professor   proficiency   profile   profit   profit margin   profitable   profits