Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad product do češtiny

product = produkt; výrobek; produktový; plod; plodina; výsledek; týkající se produktu; součin (mat.); celková výroba; dílo; výtvor; následek; důsledek; zplodina; průnik; sortiment; objem; výnos; konečná látka; stavební materiál; výtěžek; tvořivý; plodivý; součást
cross product = direktní součin; vektorový součin;
domestic product = domácí produkt; tuzemský výrobek;
end product = konečný produkt; konečný výrobek;
final product = konečný výrobek; konečný produkt; výsledný výrobek; finální produkt; fabrikát;

Příklady překladu slova "product" z webu:

The finest product on the market.  Nejkvalitnější výrobek na trhu.
It was the product of careful hands and a sense of order.  Bylo to dílo starostlivých rukou a smyslu pro pořádek.
I have become a product of the system...  Stala jsem se produktem systému...
In part, his strength which you admire is the product of my training.  Jeho síla, kterou obdivuješ, je zčásti výsledkem mého výcviku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorproduction   productive   profession   professor   proficiency   profile   profit   profit margin