Nainstalujte si:
       

Překlad procuration


procuration = obstarání; získání; zmocnění; prokura; opatření (obstarání); plnomocenství (zastupování); zastupování; provize; kuplířství; zaopatření; zastoupení; plná moc; obstarání půjčky; zplnomocnění osoby; prokuratura; zjednání; zplnomocněnec
joint procuration = kolektivní prokura; společná prokura;
per procuration = v zastoupení; per prokura; plná moc prokuristy;
produce   producer   product   production   productive   profession   professor   proficiency