Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad probably do češtiny

probably = pravděpodobně; nepochybně; asi; možná; snad; nejspíše; prozkoumání závěti (soudní)
most probably = nejspíš; nejspíše;

Příklady překladu slova "probably" z webu:

Probably not.  Asi ne.
No, probably not.  Ne, asi ne.
And he probably had.  Nejspíš to bylo tak.
And it was probably true.  Byla to asi pravda.
At least, that was probably the plan.  Alespoň takový byl plán.
I know it, and you probably do, too.  Vím to a vy nejspíš taky.
It was a tough answer but probably a true one:  Byla to drsná odpověď, ale nejspíš pravdivá:
I can just tell you how it probably worked.  Můžu vám jen říct, jak pravděpodobně pracoval.
Then it occurs to her that she is probably fainting.  Pak ji napadlo, že asi omdlévá.
He's been here six or seven years, so he probably knows.  Je tady už šest či sedm let, takže o všem zřejmě ví.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprobate   probation   probe   problem   problems   procedure   proceeding   proceedings