Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad probability do češtiny

probability = pravděpodobnost; naděje; šance; vyhlídka; pravděpodobnostní; probabilita; rozdělení pravděpodobností
absorption probability = pravděpodobnost absorpce; absorpční pravděpodobnost;
error probability = pravděpodobnost chyb; pravděpodobnost chyby; in all probability = nejspíše;

Příklady překladu slova "probability" z webu:

The law of probability says you might kill it.  Zákon pravděpodobnosti říká, že bys ji mohl zabít.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprobable   probably   probate   probation   probe   problem   problems   procedure