Nainstalujte si:
       

Překlad primary shaft


primary shaft = hnací hřídel; primární hřídel; spojkový hřídel; vstupní hřídel převodovky; kmenová akcie
transmission primary shaft = vstupní hřídel převodovky; hnací hřídel převodovky;
prime   prime minister   primer   primrose   prince   principal   principle   principles