Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad prestige do češtiny

prestige = prestiž; význam; sláva; významnost; proslulost; renomé; věhlas; vážnost; reprezentační; luxusní; prestižní; dobré jméno; dobrá pověst; důstojnost; prestižní
great prestige = velká prestiž; vysoká prestiž;

Příklady překladu slova "prestige" z webu:

For the older ones there is a question of prestige involved.  Pro tý starší je to otázka prestiže.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprestress   presumption   presumptive   pretences   pretended   pretensioning   pretty   preventative