Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad pressure do češtiny

pressure = tlak; tlačení; vyvíjet nátlak; tlakový; tíha; tíseň; útisk; stisk; nesnáze; nouze; napětí; hnát; nutit; vařit v tlakovém hrnci; stres; nucení; nátlakový; naléhavost; dělat nátlak; spád; přítlak; krajní nutnost; tlačit na; nátlak; přetlakový; zvýšit tlak
abutment pressure = patkový tlak (horn.); tlak na opěry;
admission pressure = admisní tlak; vstupní tlak páry; tlak sání;
allowable pressure = přípustný tlak; dovolený tlak;
ambient pressure = okolní tlak;
atmospheric pressure = tlak vzduchu;

Příklady překladu slova "pressure" z webu:

Pressure from who?  Kdo na něj tlačil?
Put pressure on him.  Přitlačte na něj.
A mild pressure answered.  Odpovědělo mu malé sevření.
There's only a pressure maintenance system.  Je tam jen zařízení na udržování tlaku.
Some sort of back pressure thing.  Něco se zpětným tlakem.
You may want to put pressure on him.  Třeba ho budete chtít trochu stisknout.
You said you weren't going to pressure me!  Tvrdil jste, že na mne nebudete tlačit!
Then he began his tour of the pressure hull.  A pak započal s poutí po přetlakové části trupu.
He was not a strong man, and the pressure got to him.  Nebyl nijak sil­ný chlap a zničil ho stres.
The nature of the union does not compromise the pressure loop.  Charakter spoje neohrožuje tlakový okruh.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpressure control   pressure control valve   pressure gauge   pressure meter   pressure spring