Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad president do češtiny

president = předseda; rektor (koleje nebo univerzity); děkan; prezidentský; prezidentka; prezident soudu; nynější prezident
dead president = jakékoli papírové peníze; bankovka;
former president = bývalý prezident; exprezident;
vice president = viceprezident; místopředseda;

Příklady překladu slova "president" z webu:

The president smiled.  Prezident se usmál.
Good, the president said.  Dobrá, řekl prezident.
What would your president do?  Co by váš prezident dělal?
I will inform the president immediately.  Hned budu prezidenta informovat.
Perhaps we can help, the president offered speculatively.  Možná bychom mohli pomoci, navrhl prezident zamyšleně.
I want to meet them, the president said impulsively.  Chtěl bych je přijmout, prohlásil prezident v návalu zaujetí.
We are conducting a thorough search, the president continued.  Provádíme důkladné pátrání, pokračoval prezident.
We will try to avoid that, of course, the president said quietly.  První zprávy se v tisku objevily dnes ráno.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpress   pressing   pressure   pressure control   pressure control valve