Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad precocity; precursor; predate; predatory do češtiny


precocity = předčasnost, ranost, předčasná vyspělost, časnost, předčasnostní

precursor = předchůdce, předzvěst, výchozí jádro, výchozí, matečná látka, prekursor, prekuzor, mateřské jádro

predate = předcházet, antidatovat, antedatovat, přecházet (4. p.), antedatování, antidatování, drancovat

predatory = dravý (o zvířatech), zhoubný, ničivý, loupeživý, loupežný, dravčí (o zvířatech), krutý, bezohledný


Next: predecessor; predetermination; predetermine    quackery; quad; quadrangle; quadrangular