Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad precision do češtiny

precision = přesnost; preciznost; přesný; jemnost; jemnůstka; určitost; stupeň přesnosti; precizní (přesný); přesné seřízení; precipitát; správnost; sraženina; sedlina; správný; přibližovací radar
double precision = dvojitá přesnost; dvojnásobná přesnost;
simply precision = jednoduchá délka; jednoduchá přesnost; degree of precision = míra přesnosti;

Příklady překladu slova "precision" z webu:

The precision of that spoke volumes.  Ta přesnost vydala za celý román.
But he felt no letup in the cold precision of his being.  Chladná exaktnost jeho já však nepřinášela žádnou úlevu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprediction   prefer   preferences   preform   pregnant   preheater   preheating   prejudice