Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad preciseness; preclude; preclusive; precocious do češtiny


preciseness = preciznost, určitost, úzkostlivost, pedantičnost, korektnost, ostrost, jasnost, zřetelnost

preclude = předejít (čemu), zamezit, vyloučit, zabránit (3. p.), znemožnit, předem zabránit, předem vyloučit

preclusive = bránící, preventivní, vylučující, předem vylučující, znemožňující, zábranný, vylučující předem

precocious = raný, předčasně vyspělý, předčasně zralý, časný, předčasně vyvinutý


Next: precocity; precursor; predate; predatory    pygmy; pylon; pyramidal; quack