Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad precipitator; precipitous; precise; precisely do češtiny


precipitator = srážecí nádoba, srážecí činidlo, odlučovač, odprašovač, srážecí přístroj, lapač prachu

precipitous = srázný, ukvapený (řidčeji), překotný (řidčeji), náhlý (řidčeji), zbrklý, unáhlený, spěšný

precise = precizní, absolutní, ostrý, správný, úzkostlivý, puntičkářský, pedantický, jasný, zřetelný, jemný, pravý, přepjatý

precisely = právě tak (přesně, v odpovědi), právě!, ba právě (v odpovědi), naprosto správně!, navlas, přesně tak, exaktně


Next: preciseness; preclude; preclusive; precocious    putting; puttying; puzzle; puzzler