Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad precipitancy; precipitant; precipitate do češtiny


precipitancy = spěch, kvap, překotnost, ukvapenost, zbrklost

precipitant = srážecí činidlo, srázný, překotný, chvatný, srážející, usazující, sedající, ukvapený, srážecí prostředek

precipitate = srazit (4. p.), urychlit, rychle přivodit, střemhlavý, strmý, zbrklý, usazenina, uspíšit, shodit, svrhnout, uvrhnout (přen.), srázný


Next: precipitator; precipitous; precise; precisely    putrefy; putrescent; putrid; putridity