Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad preceptor; precincts; precipitance do češtiny


preceptor = tutor, instruktor, vychovatel, preceptor (učitel), ředitel školy, domácí učitel, školitel

precincts = okolí, pěší zóny, městský obvod, sousedství, okres

precipitance = spěch, kvap, překotnost, ukvapenost, zbrklost, kalup


Next: precipitancy; precipitant; precipitate    put; put-off; put-up; putrefaction